Wydział Lekarsko- Stomatologiczny/ Faculty of Dentistry

Wydział Lekarsko- Stomatologiczny/ Faculty of Dentistry

Staż dla kierunku Lekarsko-Stomatologicznego

Planowane rozpoczęcie: IV kwartał 2023 roku

Cena: zostanie podana wkrótce

Wymagane dokumenty:
1. zaświadczenie lekarskie
2. szczepienie przeciwko Covid-19
3. szczepienie przeciwko WZW typu B
4. Dyplom ukończenia studiów do wglądu

Osoby zainteresowane udziałem proszone są o przesłanie załączonego formularza osobowego na adres mailowy: stazeED-ckp@umw.edu.p

W celu uzyskania dodatkowych informacji zapraszamy

do kontaktu mailowego: stazeED-ckp@umw.edu.pl

Ed practical training- Faculty of Dentistry

Planned start: 4th quarter 2023

Price: will be announced soon

Documents required:
1. a medical certificate
2. vaccination against Covid-19
3. hepatitis B vaccination
4. graduation diploma for review

If you are interested in applying, please send the attached personal form to the following email address: stazeED-ckp@umw.edu.pl

For more information, please email: stazeED-ckp@umw.edu.pl

Personal questionnaire