European Master Degree in Oral Implantology

European Master Degree in Oral Implantology

V moduł II edycji EMDOI

V moduł studiów podyplomowych European Master Degree in Oral Implantology odbył się 12-14 maja 2023 r.
Tematem przewodnim była ZABIEGI IMPLANTACJI ORAZ PLANOWANIE LECZENIA IMPLANTOPROTETYCZNEGO.

W trakcie modułu V gościliśmy prof. dr hab. Jana Pietruskiego i dr n. med. Marcina Kędre.

Dziękujemy wszystkim za weekend pełny wiedzy, emocji i uśmiechu a uczestnikom dziękujemy za pełne zaangażowanie.

Aktualności | 22.12.2022

II moduł II edycji EMDOI

II moduł studiów podyplomowych European Master Degree in Oral Implantology odbył się 8-11 grudnia 2022r.

Tematem przewodnim była REGENERACJA TKANEK TWARDYCH W IMPLANTOPROTETYCE.

Pierwszego dnia gościliśmy prof. dr hab. Tomasza Kaczmarzyka oraz dr hab. Mariusza Szutę z Uniwersytetu Jagiellońskiego.

W kolejnych dniach wykłady prowadzili prof. dr hab. Piotr Majewski, prof. dr hab. Ingrid Różyło- Kalinowska z Uniwersytetu Medycznego w Lublinie oraz dr Adam Ziemlewski.

Dziękujemy wszystkim za weekend pełny wiedzy, emocji i uśmiechu a uczestnikom dziękujemy za pełne zaangażowanie.

Aktualności | 20.12.2022

Pre- recruitment postgraduate studies European Master Degree in Oral Implantology.

Postgraduate Education Centre Wroclaw Medical University is planning to open the Postgraduate Studies „European Master Degree in Oral Implantology” in English.
Study description:
Due to the dynamic growth of implantology and dental implant prosthetics in the
rehabilitation of patients with single and multiple tooth loss, there is a growing need
for highly qualified specialists in this area. European and Polish dentists after graduation
are insufficiently prepared to conduct implantological treatment. Therefore, the Medical University
of Wroclaw decided to meet the challenge and decided to take an active part in the practical teaching
of implantology and dental implant prosthetics.

Requirements:
Candidates are expected to have: intermediate experience and skills in the field of dental surgery,
periodontology and dental implantology. The formula for presenting one’s own achievements
is currently being specified, but documented skills will certainly be important in the
recruitment process. Candidates for students should know English at least at B2 level.

It should be clearly emphasized: the dominant field of the „master” is dental surgery
(prosthetics will constitute about 20% of the curriculum)

If you are interested in participating, please fill out and send the following application form to the following address: podyplomowe-ckp@umw.edu.pl
For more information, please email: podyplomowe-ckp@umw.edu.pl

ApplicationAPPLICATION.pdf

Aktualności | 20.12.2022

Wstępna rekrutacja- Studia podyplomowe „European Master Degree in Oral Implantology”

Centrum Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu planuje otwarcie Studiów Podyplomowych „European Master Degree in Oral Implantology”  w języku angielskim.
Opis studiów:
Ze względu na dynamiczny rozwój implantologii i implantoprotetyki stomatologicznej w rehabilitacji pacjentów z pojedynczymi i mnogimi brakami zębów rośnie potrzeba na wysoko wykwalifikowanych specjalistów zajmujących się tym obszarem.
Europejscy i Polscy stomatolodzy po ukończeniu studiów są niewystarczająco przygotowani do prowadzenia leczenia implantologicznego. Dlatego też Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu postanowił wyjść na przeciw i zdecydował się wziąć aktywny udział w praktycznym nauczaniu implantologii i implantoprotetyki stomatologicznej.
Wymagania:
Od kandydatów oczekiwane są: średniozaawansowane doświadczenie i umiejętności z zakresu chirurgii stomatologicznej, periodontologii i implantologii stomatologicznej. Formuła prezentacji własnego dorobku jest aktualnie precyzowana, ale z pewnością, w rekrutacji znaczenie będą miały udokumentowane umiejętności. Kandydaci na studentów powinni znać język angielski na poziomie co najmniej B2.
Należy wyraźnie podkreślić: dominującą dziedziną „mastera” jest chirurgia stomatologiczna (protetyka będzie stanowić ok. 20 proc. programu nauczania)

Osoby zainteresowane wzięciem udziału prosimy o wypełnienie i przesłanie poniższego formularza zgłoszeniowego na adres:
podyplomowe-ckp@umw.edu.pl
Po więcej informacji zapraszamy do kontaktu mailowego: podyplomowe-ckp@umw.edu.pl

Deklaracje
DEKLARACJA.pdf