Konferencja – KRAUM „Nowoczesna edukacja medyczna”

Konferencja – KRAUM „Nowoczesna edukacja medyczna”

Kto będzie nas leczył?

Odpowiedź na to pytanie jest najważniejszym wyzwaniem systemu ochrony zdrowia. Jest też zadaniem, przed którym stoi środowisko akademickie w Polsce. Jak przygotować pracowników ochrony zdrowia do pracy w nieprzewidywalnym i nieustannie zmieniającym się otoczeniu? W jakie kluczowe kompetencje muszą być wyposażeni? Jak zbalansować potrzeby ilościowe i jakościowe?

Poszukując odpowiedzi na te kluczowe pytania Konferencja Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych (KRAUM) zaprasza wszystkich na konferencję pn. „Nowoczesna edukacja medyczna odpowiedzią na potrzeby zdrowotne społeczeństwa”, która odbędzie się 21 kwietnia 2023 roku na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu.

Liczymy na to, że przedstawiciele wszystkich środowisk zaangażowanych w rozwiązywanie problemu kadrowego w systemie ochrony zdrowia – przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Edukacji i Nauki, środowisko akademickie, przedstawiciele izb, towarzystw, organizacji pacjenckich, wezmą udział w tym ważnym dla systemu wydarzeniu.

Poruszana tematyka dotyczyć będzie standardów kształcenia, udziału nowych technologii, interdyscyplinarności kluczowej dla dobrego funkcjonowania systemu a także wyzwań związanych z komunikacją. Podsumowaniem konferencji będą Rekomendacje przygotowane przez KRAUM.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

W razie pytań prosimy o kontakt email: konferencjakraum@umw.edu.pl

Więcej informacji na stronie UMW Nowoczesna Edukacja KRAUM – Nowoczesna Edukacja(https://konferencje.umw.edu.pl/nowoczesnaedukacja/o-konferencji/

UMW Nowoczesna Edukacja KRAUM – Nowoczesna Edukacja

Doskonała nauka logo