CKP

Centrum Kształcenia Podyplomowego

Informacje o jednostce

Centrum Kształcenia Podyplomowego to nowa jednostka powstała w ramach struktury Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu.

Łącząc kilka zespołów, centrum ma za zadanie zapewnić kompleksową organizację i obsługę administracyjną związaną m.in. z przygotowaniem i realizacją studiów podyplomowych w UMW w języku polskim i angielskim.

Dodatkowo, w ramach zakresu działań jednostki znajduje się realizacja szkoleń i kursów specjalizacyjnych prowadzonych dla lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarek i położnych, fizjoterapeutów, ratowników medycznych oraz osób posiadających tytuł magistra lub magistra inżyniera w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia w języku polskim oraz angielskim.

Jednocześnie Centrum wychodzi naprzeciw potrzebom konferencyjno-szkoleniowym w UMW poprzez wsparcie w tworzeniu komercyjnej oferty szkoleniowej UMW oraz w organizacji na terenie UMW wysokiej jakości wydarzeń naukowych, takich jak seminaria, kursy, szkolenia i konferencje naukowe.

Ponadto, Centrum będzie jednostką realizującą procesy związane z prowadzeniem specjalizacji, gdzie Uniwersytet jest jednostką akredytowaną (genetyka kliniczna, mikrobiologia, patomorfologia, medycyna sądowa, farmakologia kliniczna).

Całość zakresu pracy Centrum wieńczy zapewnianie kompleksowej organizacji i obsługi administracyjnej związanej z realizacją procesu mikrokwalifikacji (certyfikacja kompetencji).

Już teraz zapraszamy Państwa do naszej nowej siedziby przy ul. J. Mikulicza-Radeckiego 4a. Wszystkich zainteresowanych kształceniem podyplomowym i ustawicznym zachęcamy do kontaktu i współpracy.