Studia podyplomowe

Studia podyplomowe

– Logopedia Kliniczna
– Neurologopedia Kliniczna z Wczesną Interwencją Logopedyczną
– European Master Degree in Oral Implantology
– European Master Degree in Oral Laser Applications
– Master of Lean Healthcare Management

Studia podyplomowe „Master of Lean Healthcare Management” oparte zostały na unikalnym, interdyscyplinarnym programie, który łączy w sobie najlepsze praktyki zarządzania, metodyki Lean Management oraz umiejętności związane z opieką zdrowotną.

Lean Management to podejście do zarządzania, które koncentruje się na maksymalizowaniu wartości dla klienta przy minimalizacji marnotrawstwa zasobów i czasu. To podejście może być z powodzeniem stosowane w różnych branżach, w tym również w sektorze ochrony zdrowia (m. in. przez lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarki, ratowników medycznych i inny specjalistów z dziedzin mający zastosowanie w ochronie zdrowia).

Lean Management pomaga w zwiększeniu efektywności pracy i poprawie jakości obsługi pacjentów.

Zastosowanie Lean Management w ochronie zdrowia to między innymi:

  • Analiza procesów – w ramach Lean Management zaleca się analizę i mapowanie procesów w celu identyfikacji obszarów, w których można wprowadzić usprawnienia. Analiza procesów pomaga w identyfikacji obszarów, w których pacjenci muszą czekać lub w których pojawiają się problemy związane z organizacją pracy, co może prowadzić do niezadowolenia pacjentów i strat finansowych.
  • Kaizen – to podejście do ciągłego doskonalenia, które pozwala na wprowadzanie ulepszeń w procesach w sposób ciągły. Kaizen może być stosowany do ciągłej poprawy procesów, jak również do wprowadzania usprawnień w obszarze m.in. zaopatrzenia medycznego i serwisowania sprzętu medycznego.
  • Jakość usług medycznych, wartość dla pacjenta – w Lean Management to skupianie się na maksymalizowaniu wartości dla pacjenta. Niniejsze oznacza dostarczenie usług, które odpowiadają na potrzeby pacjenta, w sposób skuteczny i efektywny. Oznacza to np. skrócenie czasu oczekiwania na wizytę, lepszą organizację harmonogramu np. operacji, czy dostarczanie informacji na temat procedur w sposób łatwy do zrozumienia.
  • 5S – m.in. poprawa organizacji pracy i efektywności poprzez utrzymywanie czystości i porządku w miejscu pracy. 5S może pomóc w poprawie organizacji m. in. gabinetów lekarskich czy też gabinetów dentystycznych, lepszej organizacji przestrzeni i składowania sprzętu, co pozwala na szybsze i bardziej efektywne przeprowadzanie zabiegów medycznych.

Wprowadzenie Lean Management w ochronie zdrowia zwiększa efektywność pracy, poprawia jakość obsługi pacjentów oraz pozwala na redukcję kosztów. Poprawia także motywację i zaangażowanie pracowników.

Celem studiów podyplomowych „Master of Lean Healthcare Management” jest umożliwienie uczestnikom zdobycia kompleksowej wiedzy praktycznej i teoretycznej, tak aby stali się liderami w ochronie zdrowia zdolnymi do wprowadzania efektywnych zmian w tym sektorze.