Szkolenia komercyjne – Stwierdzenie zgonu przez ratowników medycznych – nowe przepisy prawne

Stwierdzenie zgonu przez ratowników medycznych – nowe przepisy prawne

ORGANIZATOR SEMINARIUM:

Centrum Kształcenia Podyplomowego, Centrum Symulacji Medycznej wraz z Katedrą i Zakładem Medycyny Sądowej.

 

NAZWA SEMINARIUM:

Stwierdzenie zgonu przez ratowników medycznych nowe przepisy prawne.

 

KIROWNIK NAUKOWY: dr hab. Tomasz Jurek, prof. UMW oraz dr Paweł Gawłowski

TERMIN: 22 sierpnia 2023 ( wtorek) GODZINA 16.00-19.00

FORMA seminarium: ON-LINE (spotkanie w aplikacji Teams)

 

PROGRAM:

16.00 – 17.05 Zasady stwierdzania zgonu przez ratownika medycznego i pielęgniarkę systemu. Zasady postępowania w przypadkach nieznanych zwłok, podejrzenia popełnienia przestępstwa lub choroby zakaźnej – lek. Radosław Drozd

17.05 – 17.30 Zasady ustalania przyczyny zgonu – lek. Radosław Drozd

17.30 – 18.15 Zasady wypełniania karty zgonu” – lek. Radosław Drozd

18.15 – 19.00 Stwierdzanie zgonu z perspektywy ratownika medycznego – pytania i odpowiedzi – dr Paweł Gawłowski

 

CEL:

Celem seminarium jest przekazanie aktualnych informacji i wytycznych wynikających ze zmian przepisów prawa, które weszły w życie z dniem 22 czerwca 2023 r. tj. ustawa o zawodzie ratownika medycznego oraz samorządzie ratowników medycznych. Nowa ustawa wprowadza szerokie zmiany m. in. w stwierdzania zgonu podczas akcji medycznej. Ponadto seminarium pozwala na nabycie nowych kompetencji przez ratowników medycznych, w szczególności poznanie procedury stwierdzania zgonu; zarówno pod względem medycznym, prawnym, jak i administracyjnym oraz praktycznych umiejętności przy wypełnianiu kart zgonu w zakresie przyczyn zgonu.

Uczestnicy seminarium otrzymają materiały dydaktyczne w postaci elektronicznej oraz zestaw FAQ, który powstanie na podstawie wydarzenia.

Uczestnicy seminarium otrzymają zaświadczenie potwierdzające udział w seminarium z 4 pkt. edukacyjnymi.

WYKŁADOWCY:

dr Paweł Gawłowski – ratownik medyczny, adiunkt w Centrum Symulacji Medycznej UMW, kierownik Pogotowia Ratunkowego. Autor wielu publikacji z zakresu ratownictwa medycznego i medycyny ratunkowej. Twórca Pracowni Innowacyjnej Edukacji Medycznej UMW

lek. Radosław Drozd – specjalista medycyny sądowej, wykładowca uniwersytecki, od wielu lat zajmujący się teoretycznie i praktycznie zagadnieniami prawnymi dotyczącymi postępowania medycznego po zgonie człowieka, prowadzi w tym zakresie zajęcia z prawa medycznego dla studentów kierunków medycznych, ponadto autor traktujących o tym publikacji naukowych i rozdziałów w podręcznikach.

ADRESACI SEMINARIUM:
Ratownicy medyczni

ZAPISY:
Osoby zainteresowane wzięciem udziału w seminarium prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego

https://forms.office.com/e/hmTrw3bZsY

Organizator seminarium zastrzega sobie prawo zmiany terminu lub odwołania seminarium z powodu nie zebrania minimalnej ilości grupy.

KOSZT SEMINARIUM – 250,00 PLN

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
ul. Pasteura 1, 50-367 Wrocław
na rachunek: 87 1090 2402 0000 0001 5183 2644

w tytule przelewu podając imię i nazwisko uczestnika oraz kod szkolenia (RM/SZ/2ED/2023).

Po otrzymaniu płatności organizator nie później niż na 1 dzień przed seminarium wyśle pocztą elektroniczną do wszystkich uczestników link do spotkania on-line.

Po więcej informacji zapraszamy do kontaktu:
Centrum Kształcenia Podyplomowego
Zespół ds. Szkoleniowo-Konferencyjnych
Małgorzata Tometczak (URLOP)
Tel: +48 71 784 19 89
e-mail: szkolenia-ckp@umw.edu.pl

Zastępstwo: 
Urszula Stachowiak 
Tel: +48 71 784 28 07
e-mail: szkolenia-ckp@umw.edu.pl