Pracownicy

Pracownicy

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

ul. J.Mikulicza-Radeckiego 4a, 50-345 Wrocław
tel. 71 784-28-09
mail: podyplomowe-ckp@umw.edu.pl

Dyrektor Centrum Kształcenia Podyplomowego
mgr inż. Agnieszka Wasilewska
tel.: +48 71 784 17 93;
tel. kom.: +48 695 224 384
e-mail: agnieszka.wasilewska@umw.edu.pl

Zespół ds. Studiów Podyplomowych

Koordynator Zespołu
dr hab. Kinga Grzech-Leśniak, prof. UMW
e-mail: kinga.grzech-lesniak@umw.edu.pl

mgr Anna Pacula
tel.: +48 71 784 18 57
e-mail: anna.pacula@umw.edu.pl
mgr Ewelina Kalemba
tel.: +48 71 784 28 09
e-mail: ewelina.kalemba@umw.edu.pl
mgr Dorota Miękus
tel.: +48 71 784 28 09
e-mail: dorota.miekus@umw.edu.pl
Urszula Stachowiak
tel.: +48 71 784 28 07
e-mail: urszula.stachowiak@umw.edu.pl

Zespół ds. Kształcenia Specjalizacyjnego i Doskonalenia Zawodowego
Szkolenie specjalizacyjne i kształcenie ustawiczne lekarzy i lekarzy dentystów:

mgr Elżbieta Adamczyk
tel.: +48 71 784 11 57
e-mail: elzbieta.adamczyk@umw.edu.pl
Małgorzata Bednarska
tel.: +48 71 784 11 60
e-mail: malgorzata.bednarska@umw.edu.pl

Zespół ds. Szkoleniowo-Konferencyjnych

Koordynator Zespołu
lek. Łukasz Gojny
e-mail: lukasz.gojny@umw.edu.pl

mgr Małgorzata Tometczak
tel. +48 71 784 19 89
e-mail: malgorzata.tometczak@umw.edu.pl
mgr inż. Wojciech Wrona
tel. +48 71 784 19 89
tel. kom.  +48 603 626 289
e-mail: wojciech.wrona@umw.edu.pl