European Master Degree in Oral Laser Applications

European Master Degree in Oral Laser Applications

II moduł  studiów podyplomowych European Master Degree in Oral Laser Applications odbył się 15-16 grudnia 2022 r.
Tematem przewodnim były WŁAŚCIOWŚCI FIZYCZNE LASERA.
Podczas II modułu gościliśmy Prof. Antonio Espana-Tost i dr Pawła Kniażewskiego.
Dziękujemy wszystkim za weekend pełny wiedzy, emocji i uśmiechu a uczestnikom dziękujemy za pełne zaangażowanie

Module II of the European Master Degree in Oral Laser Applications postgraduate program was held on December 15-16, 2022.
The main topic was the PHYSICAL PROPERTIES OF THE LASER.
During Module II, we hosted Prof. Antonio Espana-Tost and Dr. Paweł Kniażewski.
We thank everyone for a weekend full of knowledge, excitement and smiles, and we thank the participants for their full commitment